Цялостна теоретична подготовка.

ОБУЧЕНИЕ ЗА КАПИТАНИ

Обучението за капитани съдържа пълен набор от тестови въпроси включени в изпитите за придобиване на правоспособност за капитан или механик, както и цялостна подготовка по всяка тема. За улеснение на обучаващия се, всички теми са групирани по правоспособности. Курсистите могат по всяко едно време да следят своите резултати чрез подробна статистика.

Започни сега

Категории, в които се обучавате

В капитанско обучение придобивате знания в категориите капитан или механик, съответно за море или река. Ние ще Ви помогнем да навлезете в света на корабоводенето, като овладеете необходимите умения и приложите на практика наученото тук.

 • Капитан или механик

  В капитанско обучение разполагаме с пълна програма за обучение на капитани и механици, както за море, така и за река. Теоретичната част е групирана по правоспособности за улеснение на курсистите, а изпитните въпроси са обособени за всяка група.

 • За море

  Предлагаме цялостно обучение за капитани и механици за море. Програмата включва тестови въпроси за корабоводители, обучение по теми, както и подробна статистика за следене на резултата. Обучението за капитани помага да усъвършенствате знанията си, като по този начин придобивате опит и увереност на изпита.

 • За река

  Подготвяме капитани и механици за речно плаване. Всичко, което трбва да знае един капитан е структурирано в обучителни теми, изпитни въпроси и статистика за отчитане на резултата от обучението. В капитанско обучение подобряваме Вашите знания и Ви въвеждаме в корабоводенето.

 • Обучение

  Курсът е задължителен за всички, които искат да придобият правоспособност за управление на плавателни съдове. Курсистите ни получават всички необходими учебни помагала изготвени в съответствие с изискванията на ИА „МА“. Теоретичната подготовка включва цялостно обучение по всички теми разпределени по групи за улеснение на обучаващият се. По този начин усвоявате всички необходими знания и умения, които трябва да има един капитан или механик.

  • цялостно обучение за всяка тема

  • Всички теми разпределени по групи

 • Тестове

  Електронните тестове Ви дават възможност да усвоите необходимите знания и умения за придобиване на правоспособност да управлявате плавателен съд. След всяка тема има изпитен тест, с който може да проверите усвоените от Вас знания. Изпитните тестове се генерират чрез специална компютърна програма, което поставя курсистите ни в реална изпитна ситуация. За всеки решен тест се води статистика, която Ви помага да следите своето развитие.

  • подробна статистика за Вашите резултати

  • изпитни въпроси за всяка тема

Обучение, предоставящо всичко нужно

В капитанско обучение Ви предлагаме пълен набор от материали, чрез които да придобиете знанията необходими да управлявате безопасно съответният плавателен съд.

 • интерактивно обучение

  Бързо и лесно усвоявате учебният материал чрез интерактивните тестове за капитани.

 • по изискванията на
  иа "ма"

  Обучението е разработено по изискванията на
  ИА „Морска Администрация“.

 • консултация за вашите грешни отговори

  Получавате допълнителни инструкции и обяснения от специалист по корабоводене.

 • 3х повече
  ефективност

  Отлични резултати след решаване на електронните тестове на капитанско обучение.

 • консултация за вашите затурднения

  Съвети и препоръки за справяне със затрудненията при усвояване на материала.

 • преговаряй по всяко време

  Имате неограничено време за преговор и упражнения в нашата система.

 • за всички
  устройства

  Можете да се обучавате от своя смартфон, таблет или компютър.

 • Подробна
  статистика

  По всяко време наблюдавате своето развитие спрямо решените тестове.