Цялостна теоретична подготовка.

ОБУЧЕНИЕ ЗА КАПИТАНИ

Обучението за капитани съдържа пълен набор от тестови въпроси включени в изпитите за придобиване на правоспособност за капитан или механик, както и цялостна подготовка по всяка тема. За улеснение на обучаващия се, всички теми са групирани по правоспособности. Курсистите могат по всяко едно време да следят своите резултати чрез подробна статистика.

Категории, в които се обучавате

В капитанско обучение придобивате знания в категориите капитан или механик, съответно за море или река. Ние ще Ви помогнем да навлезете в света на корабоводенето, като овладеете необходимите умения и приложите на практика наученото тук.

 • Капитан или механик

  В капитанско обучение разполагаме с пълна програма за обучение на капитани и механици, както за море, така и за река. Теоретичната част е групирана по правоспособности за улеснение на курсистите, а изпитните въпроси са обособени за всяка група.

 • За море

  Предлагаме цялостно обучение за капитани и механици за море. Програмата включва тестови въпроси за корабоводители, обучение по теми, както и подробна статистика за следене на резултата. Обучението за капитани помага да усъвършенствате знанията си, като по този начин придобивате опит и увереност на изпита.

 • За река

  Подготвяме капитани и механици за речно плаване. Всичко, което трбва да знае един капитан е структурирано в обучителни теми, изпитни въпроси и статистика за отчитане на резултата от обучението. В капитанско обучение подобряваме Вашите знания и Ви въвеждаме в корабоводенето.

 • Обучение

  Курсът е задължителен за всички, които искат да придобият правоспособност за управление на плавателни съдове. Курсистите ни получават всички необходими учебни помагала изготвени в съответствие с изискванията на ИА „МА“. Теоретичната подготовка включва цялостно обучение по всички теми разпределени по групи за улеснение на обучаващият се. По този начин усвоявате всички необходими знания и умения, които трябва да има един капитан или механик.

  • цялостно обучение за всяка тема

  • Всички теми разпределени по групи

 • Тестове

  Електронните тестове Ви дават възможност да усвоите необходимите знания и умения за придобиване на правоспособност да управлявате плавателен съд. След всяка тема има изпитен тест, с който може да проверите усвоените от Вас знания. Изпитните тестове се генерират чрез специална компютърна програма, което поставя курсистите ни в реална изпитна ситуация. За всеки решен тест се води статистика, която Ви помага да следите своето развитие.

  • подробна статистика за Вашите резултати

  • изпитни въпроси за всяка тема

Обучение, предоставящо всичко нужно

В капитанско обучение Ви предлагаме пълен набор от материали, чрез които да придобиете знанията необходими да управлявате безопасно съответният плавателен съд.

 • интерактивно обучение

  Бързо и лесно усвоявате учебният материал чрез интерактивните тестове за капитани.

 • по изискванията на
  иа "ма"

  Обучението е разработено по изискванията на
  ИА „Морска Администрация“.

 • консултация за вашите грешни отговори

  Получавате допълнителни инструкции и обяснения от специалист по корабоводене.

 • 3х повече
  ефективност

  Отлични резултати след решаване на електронните тестове на капитанско обучение.

 • консултация за вашите затурднения

  Съвети и препоръки за справяне със затрудненията при усвояване на материала.

 • преговаряй по всяко време

  Имате неограничено време за преговор и упражнения в нашата система.

 • за всички
  устройства

  Можете да се обучавате от своя смартфон, таблет или компютър.

 • Подробна
  статистика

  По всяко време наблюдавате своето развитие спрямо решените тестове.