Цялостен курс

Водач на малък кораб

550

лв.

цената е с вкл. ДДС

* В цената не са включени разходите за транспорт, храна и нощувка на обучаемите по време на плавателната практика, ако се провежда в друг регион или на море.

Започни
 • Описание

  „Водач на малък кораб“ е международна правоспособност, с която можете да управлявате плавателен съд с размер до 20 м, без ограничение на мощността на двигателите, с до 10 пътници на борда по река Дунав и Вътрешните водни пътища на Европа.

  Обучението за придобиване на тази правоспособност включва:
  - 46 часа теория;
  - 16 часа практика.

  След преминаване на обучението се полага изпит в ИА „Морска Администрация“, откъдето се издава и документ за тази правоспособност.

 • Изпити

  В рамките на теоретичното обучение всеки курсист трябва да направи своя Вътрешен изпит в платформата на Капитанско Обучение. След полагането на вътрешния изпит функцията си остава активна за упражнения.

  Явяване на изпит:
  След преминаване на обучението - теория и практика на курсиста се издава Удостоверение за завършен курс.

  Нужни документи за явяване на изпит:
  - Удостоверение за завършен подготвителен курс;
  - Заявление за явяване на изпит;
  - Платена изпитна такса.

  * Всички тези документи трябва да се подадат в избраната администрация най- късно 5 работни дни преди датата за явяване на изпит.

  Нужни документи за явяване на изпит:
  - Заявление за изпит;
  - Копие на документ за завършено образование;
  - Копие на документа за придобитата правоспособност;
  - Платена изпитна такса

  * Всички тези документи трябва да се подадат в избраната администрация най- късно 5 работни дни преди датата за явяване на изпит.

  Къде се провеждат изпитите:
  Официалните изпити за придобиване на правоспособност се провеждат в ИА „Морска Администрация“ – в гр. София, гр. Варна, гр. Бургас, гр. Русе и гр. Лом, по предварително обявен график.

 • Такси

  Допълнителни такси:

  Такса за явяване на изпит:
  - 15 лв., плаща се в администрацията, където ще се състои изпита.

  Такса за издаване на свидетелство:
  - 10 лв. за издаване в срок 1 месец;
  - 15 лв. за издаване в срок от 5 работни дни;
  - 20 лв. за издаване за 1 работен ден.

  Документи, които трябва да носите:
  - Медицинско свидетелство ( от определени Медицински центрове, като цените са различни в различните центрове);
  - Паспортна снимка.

 • Обучение

  Теоретичната част от обучението е осигурена от Капитанско Обучение и дава възможност за индивидуална подготовка на всеки курсист.

  Обучението е разделено на модули. Модулите се състоят от теми. Темите се състоят от подтеми.

  Подтемите от учебния материал са подробно разработени. Всяка съдържа отделни слайдове, компютър пресмята времето, за което може да се прочете текста и отбелязва слайда като преминат. Когато всички слайдове от подтемата се отбележат, цялата подтема се отчита като премината в Електронния дневник на всеки курсист.

  На ден могат да се преминават не повече от 8 подтеми, след това системата за отваряне на нов материал се заключва. Вече преминатите теми си остават отворени.
  Системата се отключва в 0.00 часа на следващия ден.

  Термините и особените понятия са изведени в речник, който ги разпознава в теста и може да служи на обучаемите във всеки момент от тяхната подготовка.

  В някои слайдове има пряка препратка към други теми, за да се улесни разбирането на материала.

  След всяка тема има тестове, които съдържат подбрани съобразно темата изпитни въпроси.

  Към всяка тема има също и мини изпити, които съдържат материала от темата. Сгрешените въпроси от изпитите се събират в допълнителен тест, за да бъдат разгледани специално.

  Теоретичната част завършва с полагане на вътрешен изпит, който е заключен до преминаването на учебния материал.Първият успешно положен вътрешен изпит се записва в Електронния дневник на курсиста. След това функцията остава отворена за упражнения, като всеки път генерира нов изпит.

  След преминаване на теоретичната част е необходимо курсистът да се свърже с Учебния център, за да си уговори провеждането на занятията по практика.

  След приключване на обучението Учебният център издава Удостоверение за завършен курс, което трябва да се представи в ИА „Морска Администрация“ при подаване на Заявление за явяване на изпит.